سرویس درخواست پشتیبانی اسنپ

این هفته در رادیو اسنپ با آقای سفری و ماجرای به خانه برگشتنش همراه میشویم. در ادامه نیز به سوالات پرتکرار شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی پاسخ می‌دهیم. همچنین فراموش

در این قسمت به سوال‌های پرتکرار شما در شبکه‌های اجتماعی میپردازیم و در ادامه با آقای سفری و ماجراهایش هم‌مسیر می‌شویم. در آخر نیز به گزینه‌های نظرسنجی پایان سفر اشاره