نشانی دفاتر امور کاربران راننده اسنپ در تهران و شهرستان‌ها

نشانی دفاتر امور رانندگان اسنپ

کاربران راننده برای انجام تمام امور اداری مرتبط با کارشان در مجموعه‌ی اسنپ، می‌توانند به دفاتر فعال در شهر خودشان مراجعه کنند. این دفاتر برای ثبت‌نام کاربر راننده، پیگیری مشکلات این کاربران و پشتیبانی آنها در شهرهای اصلی کشور راه‌اندازی شده‌اند. تعداد و گستردگی دفاتر امور کاربران راننده اسنپ بر اساس تعداد رانندگان فعال آن شهر یا استان تعیین می‌شود. به همین دلیل است که برخی از شهرها بیش از یک دفتر دارند و برای برخی از شهرهای دیگر، یک دفتر به صورت اشتراکی در نظر گرفته شده است.

مشتریان سازمانی (B2B) هم می‌توانند از طریق همین دفاتر برای ثبت‌نام و تکمیل مدارک شرکت‌شان اقدام کنند. داشتن اشتراک سازمانی، مزایای متعددی از قبیل امکان انجام چند سفر هم‌زمان، مدیریت هزینه‌ی سفرها، امکانات حسابداری و پرداخت اعتباری دارد.

برای دیدن نشانی دفتر امور کاربران هر شهر و ساعت‌های مراجعه به آنها می‌توانید روی اسم آن شهر کلیک کنید.