زنان سرپرست خانواده
اخبار اسنپ

معافیت زنان سرپرست خانواده از پرداخت کمیسیون

همزمان با روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، فرصتی فراهم آورده‌ایم تا زنان سرپرست خانواده را در طرحی به نام همراهِ زنانِ سرزمینم از پرداخت کمیسیون معاف کنیم. طبق ...

ناوبری پست ها