آموزش رانندگانآموزش

سفرهای بین‌استانی؛ ویژگی‌ اپلیکیشن کاربران راننده اسنپ

اسنپ لاین

اگر مسافران را تاکنون در شهرها جابه‌جا می‌کردید، قابلیت «سفرهای بین‌استانی» به شما عزیزان اجازه می‌دهد با قبول سفرهای بین‌‌ استان‌ها درآمد متفاوتی را با آنچه تا امروز تجربه کرده‌اید، داشته باشید.

تفاوت میان درخواست سفر درون‌شهری و بین‌‌استانی

مقصد درخواست‌های سفر بین‌استانی اسنپ با نشان سبز بزرگراه مشخص می‌شود. این نشان به کاربر راننده یادآوری می‌کند در صورت پذیرفتن سفر، باید مسافر را از شهری که در آن فعال است به مقصدی در شهری دیگر ببرد. البته فرایند قبول سفر و مشاهده مبدأ، مقصد و هزینه سفر طبق روال معمول انجام می‌شود.

سفرهای بین شهری اسنپ معاف از پرداخت کمیسیون اسنپ بوده و کرایه این سفرها به طور کامل به کاربران راننده تعلق می‌گیرد.

شهرهای تحت‌پوشش سفرهای بین‌‌استانی

با این ویژگی امکان انجام سفر بین برخی شهرها برای کاربران فعال مهیا شده است. شهرهایی که امکان سفر میان آن‌ها برای کاربران فعال این شهرها فراهم شده عبارتند از:

انتخاب شهر
استان مبدأاستان‌های مقصد
آذربایجان‌ شرقی آذربایجان‌ غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، همدان
آذربایجان غربیآذربایجان‌ شرقی، اصفهان، اردبیل، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، لرستان، همدان
اردبیلآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان، تهران، همدان
اصفهان آذربایجان‌ غربی، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، سمنان، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، مرکزی، یزد، قزوین
البرزآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال‌وبختیاری
ایلاماصفهان، البرز، آذربایجان‌ غربی، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، همدان، مرکزی
بوشهر ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، هرمزگان
تهرانآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، اصفهان، ایلام، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، اردبیل، همدان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری
چهارمحال‌وبختیاریاصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، لرستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، قم، کردستان، مرکزی، همدان، تهران، قزوین، البرز، یزد
خراسان جنوبیخراسان‌ رضوی، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، یزد
خراسان رضویخراسان‌ شمالی، خراسان‌ جنوبی، سمنان، گلستان، مازندران، یزد
خراسان شمالیخراسان رضوی، سمنان، گلستان، مازندران
خوزستاناصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، همدان، مرکزی
زنجانآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، اردبیل، البرز، ایلام، تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، همدان، سمنان، قم
سمنان اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قم، گلستان، مازندران، یزد، همدان، قزوین، زنجان، گیلان، مرکزی
سیستان‌و‌بلوچستان خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان
فارساصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، کرمان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، هرمزگان، یزد
قزوینآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، البرز، ایلام، تهران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، قم، اصفهان، گلستان
قمآذربایجان‌ غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، مازندران، همدان، یزد، زنجان
کردستانآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، لرستان، همدان، مرکزی، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری
کرمانخراسان جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، فارس، هرمزگان، یزد
کرمانشاهآذربایجان‌ غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، لرستان، همدان، مرکزی
کهگیلویه‌و‌بویراحمد اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، کرمانشاه، لرستان، یزد، قم، همدان
گلستانتهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، مازندران، قزوین
گیلانآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، کردستان، گلستان، مازندران، سمنان، قم، لرستان، همدان، مرکزی
لرستانآذربایجان‌ غربی، البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، مرکزی، همدان، زنجان، قزوین، گیلان
مازندراناردبیل، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، گلستان،گیلان، قم، زنجان، مرکزی، همدان
مرکزیاصفهان، البرز، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، زنجان، قزوین، قم، گیلان، لرستان، مازندران، همدان، ایلام، خوزستان، سمنان، کردستان، کرمانشاه
هرمزگان بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، فارس، کرمان، یزد
همدانآذربایجان‌ شرقی، آذربایجان‌ غربی، ایلام، خوزستان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، قم، کهگیلویه‌و‌بویراحمد، گیلان، مازندران، اردبیل، البرز، قم، سمنان
یزداصفهان، هرمزگان، خراسان‌ جنوبی، سمنان، فارس، کرمان، تهران، چهارمحال‌وبختیاری، قم، کهگیلویه‌و‌بویراحمد

کاربران راننده اسنپ می‌توانند با توجه به جدول، بین استان‌های مشخص‌شده، سفرهای بین‌استانی انجام دهند.

توجه داشته باشید پرداخت عوارض بین‌راهی بر عهده کاربر راننده اسنپ است و مبلغ عوارض روی هزینه سفر در نظر گرفته شده است.

شرایط مورد نیاز برای دریافت سفر بین‌استانی

 • انجام حداقل ۲۰ سفر موفق در یک سال گذشته
 • گذشت یک سال از تاریخ گواهینامه
 • عدم ثبت گزارش رفتار نامناسب از طرف مسافران در سفرهای شهری
 • مدل خودرو بالاتر از سال ۹۰ ( خودروی پراید مدل بالاتر از سال ۹۵)
 • دارندگان پلاک با حرف ع در کنار سایر رانندگان

حفظ امنیت سفر بین‌استانی

به منظور داشتن سفری ایمن، نیاز است هویت مسافر از طریق شماره ملی‌اش استعلام شود. به این‌منظور پیش از شروع سفر، کد ملی مسافر (یا کد تابعیت برای مسافران غیرایرانی) را به شماره ۱۰۰۰۵۵۰ ارسال کنید.

برای حفظ امنیت پیش از شروع سفر، کد ملی مسافر را به شماره ۱۰۰۰۵۵۰ ارسال کنید.

امکان استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» در سفرهای بین‌استانی

برای ایجاد تجربه‌ بهتر برای شما کاربران راننده عزیز، امکان استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» در سفرهای بین‌استانی نیز وجود دارد. استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» درآمد بیشتر و تجربه‌ خوشایندتری از سفرهای بین‌استانی برای شما ایجاد خواهد کرد.

در سفرهای بین‌استانی، با استفاده از قابلیت «مقصد منتخب» امکان انتخاب ۴ مقصد منتخب برای شما کاربران راننده فراهم شده است.

بدین ترتیب هنگامی که مسافر را به شهر مقصد رساندید، گزینه‌ «مقصد منتخب» را لمس کنید و پس از انتخاب شهر موردنظرتان، منتظر دریافت سفر بمانید. پس از دریافت سفر می‌توانید به شهر خود باز گردید.

قیمت‌گذاری در سفرهای بین‌استانی

هزینه‌های سفرهای بین‌استانی نیز مانند دیگر سفرها با فاکتورهای مختلفی سنجیده می‌شوند. از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت سفرهای بین‌استانی می‌توان به فاصله شهرها از یکدیگر اشاره کرد. مسیر رسیدن به شهرها و احتمال ترافیک میان راه نیز در قیمت نهایی یک سفر مؤثر خواهد بود.

سفرهای بین‌استانی بدون کمیسیون اسنپ

در سفرهای بین‌استانی، هیچ‌گونه کمیسیونی از هزینه‌های پرداختی از سوی مسافر کسر نخواهد شد و در واقع کرایه این سفرها به طور کامل به کاربران راننده تعلق خواهد گرفت.

سؤالات پرتکرار

در سفرهای بین‌استانی پرداخت عوارض جاده‌ای بر عهده چه کسی است؟

در سفرهای بین‌استانی پرداخت تمام عوارض بین‌جاده‌ای بر عهده کاربر راننده است و هزینه عوارض در قیمت‌گذاری سفرها محاسبه شده است.

کمیسیون سفرهای بین‌استانی چگونه محاسبه می‌شود؟

سفرهای بین‌استانی معاف از پرداخت کمیسیون است و هزینه این سفرها به‌طور کامل به کاربران راننده تعلق خواهد گرفت.

آیا در سفرهای بین‌استانی می‌توانیم از قابلیت مقصد منتخب استفاده کنیم؟

بله، در سفرهای بین‌استانی، امکان انتخاب ۴ مقصد منتخب و انجام ۵ سفر بین‌استانی وجود دارد.

نوشته‌های مشابه

74 دیدگاه

 1. سلام بنده می خوام سفر برون شهری انجام دهم از ایلام به کرمانشاه، اما هر چی تلاش میکنم و رو کلید مقصد کلیک میکنم این مهم انجام نمیشه، خواهشمند است راهنمایی یا اینکه برام فعال کنید، ایلام به کرمانشاه

  1. مهدی جان وقت بخیر
   لطفا اپلیکیشن خودتان را بروزرسانی کنید
   و تنظیمات کوشی را چک بفرمایید

 2. سلام خدمت همکاران گرامی.قبلا سفر استانی به بنده تعلق می گرفت چرا دیگه از سفر استانی خبری نیست ممنون میشم اگه علت را بگید

 3. سلام
  من میخوام سفرهای بین شهری برم و کاربر راننده هستم لطفا راهنمایی کنید.
  ممنون

 4. سلام چطور سفر.بین استانی بریم راهکار شو لطفا بگین ممنون

 5. سلام خدمت تمام دست‌اندرکاران برنامه اسنپ بنده خیلی مشتاق هستم سفر بین شهری برم ولی برایم سفر بین شهری ارسال نمیشه لطف میکنین سفر بین شهری برایم ارسال کنین .ممنون میشم

 6. سلام،لطفا تعداد سفرهای منتخب را افزایش دهید.در ضمن تقریبا تمامی رانندگان از پایین بودن کرایه ها گله مند هستند.چرا توجهی از جانب شما نمیشه؟؟

 7. کاش میشد که سفرها را با تجربه ودرخواست رانندگان تفکیک میکردید،مثلا من که دوست دارم فقط سفرهای برون شهری داشته باشم ،این امکان وجود داشت که حداقل روزانه یه سفر داشته باشم

  1. سلام وقت بخیر
   گزینهای مقصد منتخب را بیشتر کنید شاید من بخوام چند شهرو انتخاب کنم هرکدوم که زودتر اومد برم
   دوم اینکه روزانه 2 بار بیشتر بین شهری نمیشه رفت، لطفا تعدادشو بیشتر کنید

 8. سلام. لطفا برای شهرستان کبودر آهنگ استان همدان هم اسنپ دایر کنید. با تشکر

 9. سلام وقتتون بخیر
  چرا سفرهای بین شهری برای ما فراهم نمیشه؟؟

  1. سلام وقتتون بخیر خواستم ببینم چرا موقع برگشت به شهرمان کرمانشاه از تهران هیچ مسافری نبود طی 12 ساعت من مقصد منتخب گذاشته بودم اما سفرنگرفتم

 10. با سلام و خسته نباشید در صورت امکان در مورد سفر استانی بنده مایل هستم به استان گیلان رشت شفر داش

 11. سلام خدمت تمامی دوستان عزیز و کارکنان موسسه اسنپ باکس و همچنین سلام وخسته نباشید خدمت تمام همکار آن عزیزم در اسنپ وانت همچنین من خیلی مشتاق سفرهای بین استان

  ی هستم

 12. سلام خدمت تمامی دوستان عزیز و کارکنان موسسه اسنپ باکس و همچنین سلام وخسته نباشید خدمت تمام همکار آن عزیزم در اسنپ وانت همچنین من خیلی مشتاق هستم سفرهاسفرهای بین استکانی انجام بدم و لی برای من اصلا این سفرها در اپلیکیشن اسنپ باکس نمی اید چرا؟

 13. سلام خدمت تمام زحمتکشان برنامه اسنپ میخواستم بدونم بنده خیلی مشتاقم سفرهای بین شهری انجام بدم اما چرا برای من ارسال نمیشه

 14. سلام وقتتون بخیر
  آیا تردد بین شهرهای یک استان،مثلا از آبادان به اهواز
  کمیسیون کسر میگردد یا نه؟
  ممنونم از شما

 15. سلام وعرض ادب،طرح شمابسیاربسیارفوق عالی هست،خداوندشماروحفظ کنه بخاطررسوندن نان حلال سرسفره خانوادها،

 16. چرا به رانندگان دارای خودرو پراید تعلق نمیگیرد؟

 17. سلام برای خراسان رضوی هم فعال کنید به مقصد استان های مجاور

 18. سلام چرا سفرهای بین استانی برای من فعال نیست چکار باید بکنم ممنون.

 19. سلام. چرا جدیدا برای کیش فعال نمی شود؟
  آخه تاکسی هم تاکسی هم اسنپ

 20. خوبه اگرکرایه خوب باشه فقط شهرهای شمالی مثل بابل و ساری بابلسر هم فعال کنیدباتشکر.

 21. با سلام و تشکر از شما آیا میتوان درون استانی نیز کار کرد مثلاً در استان فارس بین چند شهر داخل استان

 22. چگونه می توان از سفرهای استانی استفاده کرد و فعال کنیم لطفآ راهنمایی کنید تشکر از شما

 23. سلام خسته نباشید
  چرا سفرهای بین استانی به رانندگان خودروی پراید تعلق نمیگیره ؟

 24. سلام و خسته نباشید لطفا سفرهای داخل کرمانشاه و برای من فعال کنین ممنون

 25. سلام وخسته نباشید من میخواستم بدونم که چطوری باید در بین شهری ثبت نام کنم باتشكر

 26. در ایام اربعین سفرهای بین استانی از همه استانها به پایانه مرزی می تواند کمک حال زائرین بوده و رانندگانی که قصد زیارت دارند هم بهره مند می شوند

 27. سلام لطفا استان خراسان رضوی مشهد رو برای بین استانی فعال کنید خیلی وقته منتظر سفر بین استانی هستم

 28. باسلام لطفا برای کاربران راننده ای که جدید ثبت نام می کنند مسدودی حساب کاربر درنظر نگیریرد تاراه وروش اسنپ رایاد گیرد وکارآزموده بشها

 29. سلام. چرا استان گلستان که به استان مازندران نزدیکه و خیلی هم پر رفت و آمد هستن ولی متاسفانه توی سفرها نیست؟
  خواهشا پیگیری کنید

 30. با سلام و خسته نباشید.من بندر عباس مشغولم.لطفا برای اسکله شهید رجایی هم امکان سفر ایجاد کنید.با تشکر

 31. طرح بسیارعالی هست بنده خیلی خوشحال میشوم که بیشتر سفرهای بین استانی کار کنم تا داخل شهری وشهر خودم

 32. سلام وخسته نباشید.اتفاقا حرکت خیلی خوبی هست برای رانندگانی امثال من که تجربه بیابان با ماشین سنگین داریم وهمچنین اعصاب خوردی داخل شهر نداریم.بسبار تشکروسپاس از دست اندرکاران این طرح بزرگ وعالی.موفق باشید

 33. سلام، از نظر من چون در شهر مقصد مشخص نیست که برگشتی دارد یا نه کاربران با ترس و دلهره سفرها را قبول میکنن

  1. سلام، این سفرهای بین استانی که میفرمایید آیا شامل شهرستانهای مربوط به مراکز استان هم میشود یا خیر؟مثلا شهر ساوه که زیر نظر استان مرکزی میباشد.
   شهر ساوه از لحاظ مسافت و موقعیت جغرافیایی یک مثلث را با استان قم و تهران درست میکند و مسافت این شهر تا قم و تهران و حتی البرز کمتر از استان مرکزی میباشد ولی سفرهای بین شهری از ساوه فقط به اراک میسر میشود، ساوه تا قم 90 کیلومتر، ساوه تا تهران 125 کیلومتر ولی ساوه تا اراک 170 کیلومتر

 34. سلام و خسته نباشید خدمت تیم پشتیبانی و برنامه نویسی اسنپ. آقا تو رو خدا برنامه اسنپ باکس رانندگان رو هم عین رانندگان خودرو مجهز کنید و قابلیت هاش رو افزایش بدین، برنامه اسنپ موتور سواران از آغاز تا الان خیلی تفاوتی نکرده و یه دنیا ایراد فنی و باگ داره و قابلیت چشمگیری هم نداره، با تشکر

 35. سفرهای بین استانی روبایدبه کجابگوییم ونحوه بین استانی رواگه میشه یکم شرح دهید

 36. با سلام و تشکر از اقدام مثبت و اجرایی شدن سفر های بین استانی بین شهری در برنامه اسنپ . آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون

 37. سلام اگه میشد فقط بین استانی بریم .خیلی خوب بود آخه ی سری ماشین ها مثل سمند اصلأ داخلی نمیصرفه.
  بعدشم مسافر هم که بین استانی میخواد سفر کنه هیچ وقت راضی نیست که با پراید و امثال هوم.سفر کنه
  اگه میشد تفکیک میکردین.خیلی بهتر میشد.
  مثلا ی پراید داخل شهر خیلی فعالیت .بعد شما هم اعلام کردین که رانندگان فعال.در حالی که ماشین های بهتر تو شهر نمیتونن فعال باشن.شما اگه به اونای که فعالیت شون کناره دلیل شو بپرسید .و سعی کنید اونها رو فعال کنید و گروه اونی که فعالیت .خوب فعاله دیگه

 38. سلام من راننده اسنپ هستم درخواست دارم سفرهای بین استانی برام فعال کنید

 39. بعد از رساندن مسدفر به استان مقصد ، چه تضمینی هست که مسافر برای شهر منتخب ، یعنی شهر مبدا اول ، باشد و ما بتونیم برگردیم ؟ اگر مسافر نباشه ، مجبوریم خالی برگردیم استان خودمون و شهرمون .

 40. بسیار عالی است در صورتی که در طول سفر بصورت رزرو سفر برگشت هماهنگ گردد تا راننده بلاتکلیف یا سر خالی بر نگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا