موتور سیکلت سوار قانونمند

همایش موتورسیکلت سواران قانونمند

پلیس راهنمایی و رانندگی به مناسبت گرامی‌داشت هفته‌ی ناجا، اقدام به برگزاری مانور موتورسیکلت سواران قانونمند کرد. در این مانور، تعداد زیادی از ...