نشانی دفاتر امور کاربران راننده اسنپ‌باکس در تهران و شهرستان‌ها

کاربران راننده و موتورسوار برای انجام تمام امور اداری مرتبط با کارشان در مجموعه‌ی اسنپ‌باکس، می‌توانند به دفاتر فعال در شهر خودشان مراجعه کنند. این دفاتر برای ثبت‌نام کاربر راننده و موتورسوار، پیگیری مشکلات این کاربران و پشتیبانی آنها در شهرهای اصلی کشور راه‌اندازی شده‌اند. تعداد و گستردگی دفاتر امور کاربران راننده اسنپ‌باکس بر اساس تعداد رانندگان فعال آن شهر یا استان تعیین می‌شود. به همین دلیل است که برخی از شهرها بیش از یک دفتر دارند و برای برخی از شهرهای دیگر، یک دفتر به صورت اشتراکی در نظر گرفته شده است.

مشتریان سازمانی (B2B) هم می‌توانند از طریق همین دفاتر برای ثبت‌نام و تکمیل مدارک شرکت‌شان اقدام کنند. داشتن اشتراک سازمانی، مزایای متعددی از قبیل امکان انجام چند سفر هم‌زمان، مدیریت هزینه‌ی سفرها، امکانات حسابداری و پرداخت اعتباری دارد.

برای دیدن نشانی دفتر امور کاربران راننده اسنپ‌باکس هر شهر و ساعت‌های مراجعه به آنها می‌توانید روی اسم آن شهر کلیک کنید.