برچسب: آموزش رانندگان جدید اسنپ

کاربران راننده جدیدی که به اسنپ می‌پیوندند، نیاز دارند آموزش‌های خاصی را پشت سر بگذارند. این مطالب راه‌های کسب درآمد بیشتر، رفتار بهتر با مسافران و آشنایی با قوانین اسنپ را به کاربران جدید آموزش می‌دهند. مشاهده این مطالب شما را برای عملکرد بهتر در اسنپ آماده می‌کند.

توجه: لطفا تمامی مطالب را با ترتیب مشخص شده مشاهده کنید.

ناوبری پست ها