آموزش موتورسواران جدید

چگونه به فهرست سفرها در اپلیکیشن کاربران موتورسوار و راننده دسترسی داشته باشیم؟

فهرست سفرهای کاربران موتورسوار و راننده اسنپ‌باکس همواره در اپلیکیشن ثبت می‌شود. برای آشنایی با نحوه دسترسی به این فهرست حتما ویدیو زیر ...